Co można załatwić w urzędzie zdalnie?

Niekiedy sytuacja zmusza nas do załatwienia niektórych spraw urzędowych zdalnie. Podczas kwarantanny związanej z koronawirusem, w celu uniknięcia kolejek i przyspieszenia całego procesu możemy skorzystać z możliwości załatwienia spraw zdalnie – w domu i przed komputerem. Zanim wybierzemy się do konkretnej instytucji, np. urzędu skarbowego czy zakładu ubezpieczeń społecznych warto sprawdzić, jakie wnioski możemy złożyć zdalnie, aby nie tracić niepotrzebnie czasu na dojazd i obsługę przez urzędnika. Z rozwiązaniem przychodzi tu oprogramowanie e-Urząd

https://www.comarch.pl/administracja-publiczna/produkty/platforma-comarch-e-urzad/ , która zaczyna być wdrażana w coraz większej ilości placówek. Wszystko dzięki procesom cyfryzacji administracji.

Wiele rzeczy możemy załatwić dzięki założeniu zwykłego konta, gdzie będziemy logować się loginem i hasłem. Aby jednak móc procesować bardziej skomplikowane wnioski, np. obejrzeć swoje rozliczenie PIT-37 za ubiegły rok, rozliczane przez urząd skarbowy, musimy posiadać tzw. profil zaufany. Taki profil możemy założyć korzystając z konta założonego w banku lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co możemy załatwić zdalnie w konkretnych instytucjach?

Urząd stanu cywilnego (USC)

 • rejestracja nowo narodzonego dziecka,
 • złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 • wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym,
 • odpis aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • wniosek o przyznanie 500+ i dofinansowania „Dobry Start”.

Urząd pracy (UP)

 • zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy,
 • zarejestrowanie się w urzędzie jako osoba bezrobotna,
 • wydawanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7),
 • wniosek o wykreślenie z listy osób bezrobotnych,
 • wydawanie i przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP,
 • złożenie swojej aplikacji w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie na stanowisko pracy,
 • wniosek o przelanie świadczenia na konto bezrobotnego.

Urząd Skarbowy (US)

 • złożenie zeznania podatkowego od osób prywatnych i przedsiębiorców,
 • wprowadzenie korekty do zeznania,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i należnościach celnych,
 • ogólna interpretacja podatkowa,
 • indywidualna interpretacja podatkowa,
 • wyznaczenie pełnomocnika do podpisywania elektronicznej deklaracji podatkowej,
 • podpisanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT),
 • odbiór dokumentów potwierdzających złożenie PIT.

Urząd miasta, gminy

 • sprawdzenie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
 • uzyskanie dowodu osobistego,
 • unieważnienie dowodu,
 • wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (KDR),
 • sprawdzenie gotowości paszportu do obioru.

Komisariat policji

 • sprawdzenie ilości punktów karnych,

Ministerstwo Zdrowia

 • e-recepta i e-zwolnienie,
 • zalogowanie do Internetowego Konta Pacjenta (IKP),
 • informator dotyczący leków,
 • uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ)

 • system Odyseusz dla Polaków przebywających za granicą.

W przypadku niektórych dokumentów nie jest wymagana nawet szczegółowa weryfikacja. Wystarczy zalogować się danymi typu pesel czy numer dowodu na stronie internetowej konkretnej instytucji lub za pośrednictwem stron przygotowanych przez organy państwowe. W innych wypadkach wymagany będzie zaufany profil. Można uzyskać go osobiście w tzw. punktach potwierdzających np. ZUS, urzędach skarbowych, urzędach wojewódzkich. W tradycyjnej formie wniosek wysyła się elektronicznie, a następnie swoje dane potwierdza się dokumentem tożsamości i złoceniem podpisu na wniosku. Złożenie dokumentu przez internet można założyć przy pomocy 3 dróg:

 1. dzięki koncie w banku, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego,
 2. poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny,
 3. dzięki nowemu dowodowi osobistemu z warstwą elektroniczną oraz czytnikowi umożliwiającemu podłączenie go do komputera.

Dokładny wykaz spraw urzędowych jakie możemy załatwić zdalnie znajdziemy na stronie https://www.gov.pl/, https://obywatel.gov.pl./.

Artykuł partnera

Kategorie: Biznes,

Komentarze (0)