Co Avengers: Infinity War może nas nauczyć o biznesie

Co ma wspólnego film o zespole superbohaterów - naukowców, żołnierzy, magików, potworów, androidów i kosmitów - którzy współpracują ze sobą, starając się powstrzymać zniszczenie połowy życia we wszechświecie? Nie spodziewałem się zobaczyć związku, ale kiedy obserwowałem Avengers: Wojna w nieskończoność, to było jak oglądanie dramatycznej wersji mojego codziennego życia zawodowego. Moi koledzy i ja pomagamy zespołom zaangażowanych liderów - biznesmenom, politykom, urzędnikom państwowym, związkowcom, dziennikarzom, aktywistom, naukowcom i artystom - współpracować, by sprostać ich najważniejszym i najtrudniejszym wyzwaniom. Film pomógł mi wyraźniej dostrzec część centralnej dynamiki takich działań.

Na przykład, nasza praca z Laboratorium Edukacyjnym w Meksyku ma kilka istotnych podobieństw do filmu. Meksyk musi poprawić swój system edukacji, aby sprostać potrzebom swojej zróżnicowanej populacji i rozwijającej się gospodarki. Liczba absolwentów szkół średnich i wyniki testów są niskie, a konflikty pomiędzy władzami oświatowymi, związkami nauczycieli i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego są wysokie. Kolejne rządy próbowały przeprowadzić ambitne reformy, ale często były one odwracane, gdy do władzy doszły nowe administracje.

Laboratorium Edukacyjne jest wysiłkiem mającym na celu sprostanie tym złożonym wyzwaniom w nowy sposób. Od roku współpracuje ze sobą pięćdziesięciu liderów z całego systemu - w tym federalni i stanowi ministrowie edukacji i inni urzędnicy państwowi, przywódcy związków zawodowych nauczycieli i stowarzyszeń rodziców, politycy, dyrektorzy, nauczyciele, przedsiębiorcy, naukowcy i działacze. Ich celem jest nie tylko spotykanie się i rozmowa, ale wspólne działanie na rzecz przekształcenia systemu.

Myśląc o trudnej pracy, którą wykonujemy w Laboratorium Edukacyjnym, oto kilka lekcji, które, jak sądzę, oferuje film Avengers. Ostrzeżcie się: Są tu spoilery.

Super-zespół na ratunek 
Film zaczyna się od złego wojownika Thanosa zdeterminowanego, aby uzyskać sześć Kamieni Nieskończoności, które dadzą mu moc do kontrolowania wszechświata. Już w posiadaniu pierwszego kamienia, zmusza Thora, króla Asgardu, do odwrócenia drugiego. Bruce Banner (alter ego potwora Hulka) rekrutuje magika Stephena Strange'a i Tony'ego Starka (Iron Man), aby połączyli siły w celu uniemożliwienia Thanosowi zdobycia innych kamieni. Banner prosi Starka, aby zadzwonił do Steve'a Rogersa (Kapitan Ameryka), ale Stark się waha. "To nie jest takie proste." "Kapitan Ameryka i ja wypadliśmy. Nie rozmawiamy na warunkach", mówi Stark.

Ta początkowa grupa następnie rekrutuje innych: Peter Parker (Spider-Man), Peter Quill i członkowie rywalizującej frakcji Steve'a Rogersa. Wszyscy oni mają swoją własną historię, supermoce i idiosynkrazje. Ale zgadzają się dołączyć do tej super-zespołki, mimo różnic, ponieważ wszystkie są potrzebne, aby zatrzymać Thanos.

Podobnie, Laboratorium Edukacyjne stworzyło dziewięć superzespołów złożonych z ludzi o uzupełniających się, potężnych możliwościach - w tym tych, którzy do tej pory nie rozmawiali - którzy mogą osiągnąć swoje ambitne cele tylko wtedy, gdy będą współpracować. Każdy z tych zespołów pracuje w innym punkcie nacisku w systemie edukacyjnym, w którym niewielka zmiana może mieć duży wpływ.

W skład jednego zespołu, starającego się zwiększyć skalę programów rozwoju wczesnego dzieciństwa, wchodzi doświadczony badacz i działacz, jeden polityk z doświadczeniem w programach zdrowia publicznego, a drugi, który poprzez Kongres wypatrywał prawa wspomagającego, oraz ekspert technologiczny z powiązaniami z rządem stanowym, w którym zespół pilotuje swoją strategię. W skład drugiego zespołu, pracującego nad wprowadzeniem nowych metod nauczania z wykorzystaniem technologii w celu dotarcia do społeczności zmarginalizowanych, wchodzi rdzenny lider z doświadczeniem dzieciństwa takiej marginalizacji, przedsiębiorca edukacyjny, którego rozumienie potrzeb zostało zachwiane słysząc historię tego lidera, kierownik projektu ministerstwa edukacji, dyrektor szkoły i filantropka. Trzeci zespół, pracujący nad zmianą sposobu przydzielania środków do szkół, składa się z dwóch wysokich rangą urzędników ministerstwa edukacji, kongresmenki i eksperta ds. polityki edukacyjnej, którzy razem potrafili dokładnie określić, gdzie i kiedy należy zmienić zasady rządzące przydzielaniem środków.

Zespoły te, jak i sześć innych zaangażowanych zespołów, są potężne zwłaszcza dlatego, że w ich skład wchodzą różni i niezwykli aktorzy, którzy nigdy nie mieli możliwości połączenia sił.

Dokonywanie trudnych wyborów
Wiele z najbardziej ujmujących scen w filmie to te, w których superbohaterowie muszą zdecydować, co chcą zrobić, aby zrealizować misję pokonania Thanosa przez ich zespół. Czy Thor powinien poświęcić swojego brata? Czy Peter Quill powinien zabić swoją dziewczynę Gamorę, o co go poprosiła? Czy Vision powinien oddać własne życie? Nawet Thanos zmaga się z tym, czy musi zabić Gamorę, swoją adoptowaną córkę, aby wypełnić swoją misję zdobycia kamieni.

Zmaganie się z trudnymi wyborami jest nieodłącznym elementem każdej współpracy. Czy jest to walka, do której jestem gotów się przyłączyć, a tym samym odejść od znanego mi sposobu pracy? Czy jestem gotów do współpracy z tymi różnymi osobami, również tymi, z którymi się nie zgadzam, lubię je lubię i którym nie ufam? Czy aby zrealizować naszą misję, jestem skłonny pójść na kompromis w sprawie czegoś, co naprawdę ma dla mnie znaczenie, czy nawet być postrzeganym jako zdrajca? Współpraca nie wiąże się z jednym wyborem - czy dołączyć do zespołu - ale z szeregiem z nich.

Każdy w Laboratorium Edukacyjnym staje przed tymi pytaniami i w kółko musi zdecydować, czy nadal będzie się pojawiać w projekcie. Każdy członek każdego zespołu projektowego ma inny rodzaj wkładu i ma inną dostępność, inny styl pracy, dostęp do zasobów i swobodę manewru. Liderzy zespołów projektowych, którzy nie mają faktycznej władzy nad swoimi członkami, walczą o to, by ich zespoły pozostawały razem i posuwały się naprzód. Ci, którzy odnieśli największy sukces, potrafili wykorzystać i kierować różnorodną dobrowolną energią swoich członków zespołu, aby osiągnąć wielkie cele, których żaden z nich nie byłby w stanie osiągnąć samodzielnie.

Wewnętrzna walka jest prawdziwa
Aby Avengers pokonać Thanos, muszą pokonać własne wahania, słabości i emocje. Ta wewnętrzna walka jest najbardziej widoczna w Bruce'u Bannerze, który przez większość filmu nie jest w stanie przekształcić się w Hulka, którego nadludzkiej siły potrzebuje zespół.

Więc to jest dla członków Laboratorium Edukacyjnego. Projekty transformacji systemowej, które starają się wdrażać, są ambitne, ale ich największe wyzwania leżą w ich samych: zdolność do zwracania uwagi, słuchania informacji zwrotnych, pracy z innymi i działania, obracania i ponownego działania. Pod koniec pierwszego roku wspólnej pracy, powiedział jeden z urzędników ministerstwa edukacji: "Wszedłem do tego laboratorium wierząc, że jestem elastyczny i otwarty i potrafię dojść do porozumienia. Ale okazało się, że nie byłem tak dobry, jak mi się wydawało, i że aby osiągnąć postęp, muszę się zmienić".

Kontynuacja walki
W kółko, Avengers walczą z Thanosem z wielką pracą zespołową. Ale w końcu, przytłacza ich i niszczy połowę życia we wszechświecie, w tym wielu Avengers. Inni żyją, by walczyć innego dnia.

Superzespoły mogą być wykorzystane do przekształcenia każdej organizacji. Wybitni ludzie z różnych silosów mogą działać z większym zrozumieniem, kreatywnością, szybkością i zasięgiem niż ci z jednego silosu.

Meksykański system edukacji jest dynamicznie złożony, co oznacza, że przyczyny i skutki są odległe zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. Zmiana tego systemu wymaga systemowego podejścia. Jest on generatywnie złożony, co oznacza, że przyszłość jest nieznana i nieprzewidywalna, a więc wymaga podejścia eksperymentalnego. I jest społecznie złożony, co oznacza, że różne zainteresowane strony mają różne perspektywy i zainteresowania, a więc wymaga podejścia opartego na współpracy. Nie ma szybkiego ani łatwego sposobu na przekształcenie takiego systemu.

Dotychczasowe osiągnięcia zespołów projektowych są nierówne i niepewne. Niektóre z nich są bardziej zaawansowane od innych, a jako całość są dalekie od dokonania transformacji. Może im się to nie udać - wiele wcześniejszych wysiłków ma. Ale nadal ciężko walczą, razem, bo wierzą, że razem mają większe szanse.

Superzespoły takie jak te pracujące w Laboratorium Edukacyjnym mogą być wykorzystane do przekształcenia każdej organizacji. Zarówno na poziomie projektu, jak i na poziomie wykonawczym, zespoły złożone z wybitnych ludzi z różnych silosów - w tym technologii, finansów, marketingu, produkcji i komunikacji - mogą działać z większym zrozumieniem, kreatywnością, szybkością i zasięgiem niż te z jednego silosu. A na większą skalę superzespoły mogą być wykorzystywane do przekształcania całych sektorów, takich jak edukacja. Mogą to robić, skupiając wybitnych ludzi z różnych organizacji, w tym firmy z różnych części łańcucha wartości, użytkowników, organy regulacyjne, naukowców i aktywistów, którzy nie tylko mają różne umiejętności, ale także różne doświadczenia, perspektywy, spostrzeżenia i sieci, a ostatecznie różne podstawy władzy, z których można dokonać zmian.

Niż w Avengers mogło być w Avengers: Wojna w nieskończoność, ale historia superbohaterów nie skończyła się na tym filmie. Praca zaangażowanych przywódców w Laboratorium Edukacyjnym nie musi też kończyć się pierwszym zwycięstwem lub porażką. Nie potrzebują też pracy własnego zespołu superbohaterów. Masz moc, by uczyć się na podstawie własnych doświadczeń i doświadczeń innych i pisać własny sequel. Co to będzie?

Avengers: Koniec Gry - zakończenie wielkiej serii

Kategorie: Biznes,

Komentarze (0)