Dotacje unijne - co warto wiedzieć

Przygotowujemy profesjonalne, skuteczne wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych. Dla wielu firm produkcyjnych i usługowych pozyskaliśmy środki unijne na wsparcie realizacji inwestycji innowacyjnych i badawczo-rozwojowych. Teraz nadszedł czas na złożenie wniosku o dotacje unijne. Nasze doświadczenie skutecznie pomoże Państwu w aplikowaniu o środki z wybranych regionalnych i krajowych programów operacyjnych.

Dotacje unijne na badania i rozwój firmy

Największe szanse na dotacje unijne są obecnie w takich obszarach jak projekty badawcze i wdrażanie innowacji, rozwój firmy, informatyzacja, rozwiązania ekologiczne, działalność za granicą oraz szkolenia.

Dotacje unijne na badania i rozwój

Dotacje na badania i rozwój, czyli firma może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Inteligentny Rozwój na finansowanie badań i rozwoju, a także infrastruktury badawczej i późniejszego wdrażania innowacji. Programy regionalne w każdym województwie oferują dofinansowanie na badania i rozwój.

Program Inteligentny Rozwój zakłada, co następuje:

 • - inwestycje w infrastrukturę B+R
 • - wsparcie działalności B+R oraz wdrożenie jej wyników
 • - środki na promocję i rozwój aktywności na rynkach zagranicznych
 • - transfer technologii
 • - ochrona własności przemysłowej.

Z usług Instytucji i Otoczenia Biznesu można korzystać na wiele sposobów. Z pomoca w pozyskiwaniu funduszy unijnych przychodzi firma A1 Europe - dowiedz się więcej na https://dotacjefeniks.com/

Dotacje unijne

Dotacje unijne na rozwój przedsiębiorstwa

Dotacje unijne na rozwój firmy przeznaczone są przede wszystkim na pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacje na rozwój mogą być przeznaczone na sfinansowanie zwykłych potrzeb inwestycyjnych firmy, takich jak zakup nowego sprzętu czy rozbudowa infrastruktury. Ta unijna dotacja nie musi być związana z dużymi innowacjami. Może ona jednak zwiększyć wydajność, obniżyć koszty produkcji lub poprawić obsługę klienta, co z kolei prowadzi do zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Jak zdobyć fundusze unijne?

 • - Sporządź plan inwestycji. Przeanalizuj zakres i budżet swojego przedsięwzięcia.
 • - Skontaktuj się z naszym analitykiem telefonicznie lub przez formularz. Otrzymasz od niego listę dostępnych naborów wniosków.
 • - Resulto przeanalizuje szanse i możliwości otrzymania dotacji unijnych
 • - Podpisanie umowy o współpracy
 • - Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych przez Resulto: formularz aplikacyjny, biznes plan z załącznikami
 • - Rozliczenie dotacji z UE - Rozliczenie krok po kroku

Co powinieneś wiedzieć o dotacjach

W obecnym rozdaniu środków unijnych (2021-2027) preferowane są:

 • - Innowacyjne pomysły i projekty badawczo-rozwojowe (pomożemy Ci z pomysłem) - odpowiednie nabory w harmonogramach regionalnych (wojewódzkich), PO Inteligentny Rozwój oraz PO Polska Wschodnia
 • - Inicjatywy z zakresu krajowych lub regionalnych inteligentnych specjalizacji (tj. nietradycyjnych gałęzi gospodarki, np.
 • - Projekty z tradycyjnych gałęzi gospodarki będą miały trudniej, ale też mogą uzyskać bezzwrotne dofinansowanie
 • - Pozostałe projekty mogą również uzyskać finansowanie za pomocą preferencyjnych instrumentów finansowych, np. pożyczki Jeremie
 • - Dla obszarów wiejskich dostępna jest również osobna pula środków w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, np. Na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej
 • - Wysokość dotacji unijnej zależy od wielkości i lokalizacji inwestycji. Może wahać się od 25% do 80%.
 • - Większość konkursów unijnych może być finansowana na zasadzie refundacji. Oznacza to, że będziesz musiał posiadać własne środki finansowe. Pomożemy Ci przygotować wnioski i biznesplany, których wymagają banki kredytujące.
 • - Dokumentacja aplikacyjna jest bardziej skomplikowana niż w latach ubiegłych. Przygotowanie dobrego i skutecznego wniosku o dofinansowanie zajmuje zazwyczaj kilka tygodni. Dlatego warto rozpocząć prace nad wnioskiem jeszcze przed ogłoszeniem naboru.

Kategorie: Finanse,

Komentarze (0)