Jak pozyskiwać fundusze unijne?

Osoby, które starają się o dotacje z Unii Europejskiej muszą liczyć się z tym, że proces ubiegania się o nie składa się z kilku etapów. Już na wstępie wypada przy tym podkreślić, że efekt końcowy takich starań nie jest uzależniony od rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Zacznij od ustalenia celu

Jeśli zastanawiamy się nad tym, jak uzyskać wsparcie pochodzące z Unii Europejskiej, w pierwszej kolejności powinniśmy poszukać odpowiedzi na pytanie o to, jaki jest nasz cel. Konieczne okazuje się więc zatroszczenie się o biznesplan działalności gospodarczej, a następnie – umieszczenie w nim swojego pomysłu wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Wymagać będzie się też od nas przewidzenia, jakie skutki pociąga za sobą dana decyzja. Co ważne, niezbędne jest wybranie zakresu przestrzennego i czasowego projektu. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie o to, czy ma być on realizowany na terenie całego kraju, konkretnego województwa, czy też powiatu.

Znajdź program unijny idealny dla siebie

Gdy już wiemy, co chcemy robić, powinniśmy poszukać odpowiedniego programu operacyjnego, a w dalszej kolejności także działań w największym stopniu odpowiadających potrzebom, które są charakterystyczne dla naszej działalności. Program musi być dopasowany w taki sposób, aby działanie, które jest wyznaczone w jego ramach rzeczywiście było w stanie przyczynić się do osiągnięcia celu, który przedstawiliśmy w biznesplanie.

Pamiętaj o terminach Gdy już wiemy, o jakie fundusze planujemy się starać, powinniśmy zainteresować się tym, która z instytucji jest odpowiedzialna za ogłoszenie konkursu w ramach danego działania. Nie można zapominać także o tym, że terminy składania wniosków różnią się, a do tego wnioski nie zawsze są składane w tych samych miejscach.

Dowiedz się więcej na https://www.a1europe.pl/fundusze-europejskie/b_itfh >>

Złóż wniosek i pozostań optymistą

Jeśli przygotowujemy się do złożenia wniosku powinniśmy najpierw pobrać, a następnie także wypełnić odpowiedni formularz. Przeważnie można znaleźć go na stronie programu operacyjnego, który najbardziej nas interesuje. Jeśli po raz pierwszy staramy się o dofinansowanie, nie zapomnijmy o zapoznaniu się z instrukcją skierowaną do podmiotów zajmujących się wypełnianiem formularzy. Zazwyczaj przygotowuje się je nie tylko w wersji papierowej, ale i elektronicznej, w załączniku powinno się przy tym zamieścić nie tylko harmonogram realizacji projektu i biznesplan, ale również analizę finansową i tak zwane studium wykonalności. Dokumenty przygotowane w ten sposób są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. W praktyce oznacza to, że analizowana jest nie tylko sama treść projektu, ale także jego wykonalność i to, czy jest on w ogóle zgodny z wymogami. Czas oceny wniosku nie jest, niestety, krótki i może trwać nawet do trzech miesięcy.

Pamiętajmy też, że na polskim rynku nie brakuje firm konsultingowych, których zadanie polega na wsparciu przedsiębiorców w pozyskiwaniu wsparcia finansowego z UE. Firmy te mogą pomóc w samym wypełnianiu wniosków, ich oferta obejmuje jednak również monitorowanie realizacji umowy oraz samego rozliczenia projektu.

Kategorie: Finanse,

Komentarze (0)