Inteligentne oprogramowanie do zarządzania uczelnią

Uczelnia to sieć naczyń połączonych, w której panuje ogromny przepływ informacji i dokumentów. Gromadzone są tam różnego rodzaju podania, dokumenty studentów, wnioski o przyznanie stypendiów, miejsca w akademiku, przesyłane podczas rekrutacji dokumenty związane z uzyskaniem stopnia naukowego. MNiSW ogłosiło „Plan Rozwoju Usług Informatycznych dla Nauki i  Szkolnictwa Wyższego na lata 2013-2020”. Planowana jest rozbudowa OSF i POL- on oraz utworzenie platformy integrującej SUN (System Usług i Informacji Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Projekt informatyzacji zakłada gromadzenie i przechowywanie zintegrowanych danych na poziomie krajowym. Część uczelni wyższych już dostosowała swoją infrastrukturę do wprowadzenia inteligentnego oprogramowania, część dalej z tym zwleka. Najlepiej z tych zadań wywiązują się najbardziej oblegane uczelnie w wielkich miastach. Wdrażane systemy stanowią również zachętę dla studentów, którzy zastanawiają się nad wyborem uczelni. Nie ma jednak na co czekać – obsłużenie ogromnej liczby studentów sprawia trudności, a i miejsca do przechowywania dokumentów jest coraz mniej. Inteligentne oprogramowanie rozwiązuje wiele ze zidentyfikowanych problemów uczelni.

Commach Smart Education Platform SEP – to rozwiązania skrojone wprost na miarę uczelni wyższych. System pozwala na kompleksową obsługę procesów edukacyjnych, a także podłączenie modułu płatności, który pozwala na łatwiejszą i szybszą obsługę spraw studenckich. System pomaga w zarządzaniu całym tokiem studiów, sprawdzaniu zobowiązań studentów wobec uczelni oraz przechowywaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest obsługa całego programu za pośrednictwem mobilnej aplikacji. Dostęp do aplikacji pozwala na śledzenie praktycznie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów. Moduł dla wykładowców pozwala na uzupełnianie planów zajęć, komunikację ze studentami, sprawdzanie listy obecności, przygotowywanie sylabusów itd. Z kolei panel administracyjny pozwala na zarządzanie wszystkimi modułami programu.

USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów – system niosący korzyści zarówno dla studentów jak i sekretariatów oraz dziekanatów. Po zalogowaniu do systemu studenci mają podgląd na cały tok swoich studiów – mogą przejrzeć przedmioty na jakie uczęszczają, listę lektur, program wykładów, ilość zebranych punktów ECTS, wyniki kolokwiów i egzaminów, a także aktualności. To program, który w pigułce skupia cały proces studiów. Z drugiej strony studenci mogą złożyć podania za pośrednictwem systemu, kontaktować się z wykładowcami, zapisywać na przedmioty i dodatkowe fakultety. Tego typu system znacząco ułatwia obsługę studentów.

OSF – obsługa strumieni finansowania grantów badawczych – to system pozwalający na składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych i dalszą obsługę dokumentów związanych z grantami.

Korzyści z wdrożenia inteligentnego oprogramowania na uczelniach

 • szybsza, łatwiejsza, a nawet samodzielna obsługa studentów,
 • skrócenie kolejek w dziekanatach,
 • możliwość przechowywania dokumentów na serwerach,
 • oszczędność miejsca poświęcanego na dokumenty składane przez studentów,
 • przejrzysty system i tok studiów,
 • możliwość wygodnego zapisywania się, na przedmioty, seminaria, fakultety itd.,
 • klarowność całego procesu dydaktycznego,
 • dostęp do bieżących komunikatów i aktualności,
 • elektroniczna archiwizacja prac dyplomowych,
 • płatności za usługi edukacyjne,
 • zarządzanie Elektronicznymi Legitymacjami Studenckimi.

Kategorie: Biuro,

Komentarze (0)